Valdībai neizdodas rast vienprātību par jaunā Nacionālā attīstības plāna prioritātēm

Valdība šodien uzklausīja Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojumu, tomēr tā arī nespēja rast vienprātību par topošā dokumenta prioritātēm. Gandrīz katram ministram bija savs viedoklis un vēlmes attiecībā uz NAP iekļaujamo informāciju, dokumenta prioritātēm, to daudzumu un fokusu, dokumenta apjomu un izvirzīto vadmotīvu.

Tāpēc konkrēto ziņojumu šodien tikai konceptuāli akceptēja, un diskusijas valdībā turpināsies pēc divām nedēļām. Līdz tam laikam ministriem kopā ar Pārresoru koordinācijas centru uzdots piestrādāt pie NAP prioritāšu skaidrojuma atšifrējuma. Piedāvātā NAP2020 vadmotīvs bija "gudra izaugsme", bet prioritātes - "cilvēka drošumspēja", "tautas saimniecības izaugsme" un "izaugsmi atbalstošas teritorijas".

Iepriekš tika plānots, ka, ņemot vērā apstiprinātās prioritātes, Pārresoru koordinācijas centrs izveidos trīs NAP 2014.-2020.gadam izstrādes darba grupas un pirmā NAP redakcija tiks sagatavota līdz maija beigām, bet 19.jūnijā to plānots apstiprināt vadībā. Tagad šie termiņi neizbēgami tiks pārbīdīti.

2012.03.06.

Ziņojiet mums : zinas@latvijasradio.lv, tālr.: 67206727


Lapu izgatavojis WebMeistars.
Pēdējās izmaiņas 2012.03.07. © 1997.-2012. Latvijas Radio. Visas tiesības rezervētas.